– SBR (Standard Business Reporting)

Wat is SBR?
SBR is de nationale standaard voor de digitale samenstelling en uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals acco...
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:14 AM
Waarom wordt SBR gebruikt?
Standaardisatie (van gegevens) is belangrijk voor het transparant en goed verantwoorden van prestaties en doelstellingen. Hierdoor is betere besluitvorming ...
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:14 AM
Is het gebruik van SBR verplicht?
Ja. Er is geen alternatief voor het portaal van SBR-wonen.
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:14 AM
Kan ik SBR gebruiken voor aanlevering aan de KvK en de Belastingdienst?
Ja, waarschijnlijk gebruikt u of uw accountant SBR al voor het aanleveren aan de Belastingdienst.
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:15 AM
Ik wil dPi en dVi informatie graag system-to-system aanleveren. Wat moet ik doen?
Naar verwachting is het eind 2019 mogelijk om system-to-system aan te leveren. Een corporatie zal zelf zijn (interne) systemen gereed moeten maken om de rap...
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:15 AM