- Overige

Waarom is er een SBR-wonenportaal?
CorpoData liep tegen zijn technische grenzen aan. In het convenant is afgesproken te kiezen voor een stabielere, lange termijnoplossing.
Ma, 5 Nov, 2018 at 8:58 AM
Wat zijn de verschillen met CorpoData?
De werkwijze en het proces zijn grotendeels hetzelfde. Bij de invoer van getallen maakt u geen gebruik meer van duizendtallen (‘k’). In het nieuwe portaal vu...
Ma, 5 Nov, 2018 at 8:59 AM
Heeft SBR-wonen toegang tot data en kan op verzoek tot inzage, verwijdering en/of aanpassing van persoonsgegevens een verzoek worden ingediend?
SBR-wonen heeft geen toegang tot dPi en dVi data. Als u een verzoek, op grond van de AVG, tot inzage, verwijdering en/of aanpassing van persoonsgegevens wil...
Do, 8 Nov, 2018 at 12:05 PM