- Convenant

Wat is het convenant?
Eind 2017 ondertekenden Aedes vereniging van woningcorporaties, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woning...
Do, 29 Nov, 2018 at 9:55 AM
Waarom is dit convenant tot stand gekomen?
Met het convenant willen de vier partijen de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie binnen de corporatiesector verbeteren. Zij willen...
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:11 AM
Wanneer vinden de veranderingen plaats?
De aansluiting op SBR en de overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat stapsgewijs. Vanaf oktober 2018: aanleveren dPi via het nieu...
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:13 AM
Wat betekent dit voor corporaties?
In 2018 en 2019 verandert er voor corporaties niet veel. De invoer van de gegevens voor de dPi en dVi blijft handmatig, via een portaal, zoals zij gewend zi...
Ma, 5 Nov, 2018 at 9:13 AM