dVi 2018

Stappenplan dVi2018
Het gehele proces met betrekking tot indienen dVi2018 uitgewerkt in 5 stappen.
Ma, 6 Mei, 2019 om 1:00 PM
Handleiding toelichting op de uitvraag van de dVi2018
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden de...
Di, 14 Mei, 2019 om 1:59 PM
Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel
Om het aanleveren van de dVi2018 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken zijn er drie handleidingen ontwikkeld die u in onze kennisbank kun...
Do, 9 Mei, 2019 om 10:53 AM
Handleiding valideren WOZ-bezitstabel en werking dVi2018 portaal
In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het valideren van de WOZ-bezitstabel (stap 2) en ve...
Do, 9 Mei, 2019 om 11:09 AM
Instructiefilmpjes
WOZ-bezitstabel valideren: Inloggen met eHerkenning: Xbrl--bestand importeren in het portaal: Navigeren in het portaal voor ...
Do, 7 Mei, 2020 om 4:21 PM
Het definitieve gegevensmodel dVi2018 (gepubliceerd in de Staatscourant)
Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2018 is 29 maart 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en inpu...
Do, 25 Apr, 2019 om 2:56 PM
Sjabloon WOZ-bezitstabel
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Wo, 10 Apr, 2019 om 2:38 PM
Bestuursverklaring dVi 2018 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Di, 30 Apr, 2019 om 2:26 PM
Concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2018 (dVi 2018)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2018 opgenomen. De ketenpartijen realiseren met het gegevensmodel dVi 2018 een aanzienlijke reductie. Uitgang...
Do, 6 Dec, 2018 om 4:45 PM
Overzicht wijzigingen dVi 2018 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2018 ten opzichte van dVi 2017 opgenomen.
Do, 6 Dec, 2018 om 4:35 PM
Verantwoording scheiding DAEB/niet-DAEB
Sinds vorig jaar moeten woningcorporaties hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten gescheiden hebben van hun sociale (DAEB) werkzaamheden. De corporatie kon...
Do, 31 Jan, 2019 om 7:23 PM
Accountantsprotocol dVi 2018
Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2018 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarversl...
Wo, 31 Okt, 2018 om 11:05 AM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces va...
Ma, 8 Apr, 2019 om 2:41 PM
Hulpsheet gegevensmodel 2018
Deze hulpsheet kunt u gebruiken ter voorbereiding op het invoeren van de dVi2018 gegevens in het portaal
Do, 9 Mei, 2019 om 1:47 PM