dVi

Accountantsprotocol dVi 2018
Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2018 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarversl...
Wo, 31 Okt, 2018 at 11:05 AM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces va...
Di, 13 Nov, 2018 at 3:21 PM
Concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2018 (dVi 2018)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2018 opgenomen. De ketenpartijen realiseren met het gegevensmodel dVi 2018 een aanzienlijke reductie. Uitgang...
Do, 6 Dec, 2018 at 4:45 PM
Overzicht wijzigingen dVi 2018 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2018 ten opzichte van dVi 2017 opgenomen.
Do, 6 Dec, 2018 at 4:35 PM