In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2018 ten opzichte van dVi 2017 opgenomen.