Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2018 is 29 maart 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en input vanuit het Expertteam, bestaande uit onder andere woningcorporaties, tot stand gekomen.


Na review van de beta-versie van de taxonomie zijn enkele naamgevingen in de uitvraag aangepast. Dit is het gevolg van hergebruik van bestaande elementen in de taxonomie. Daarnaast maken de gerapporteerde totalen van (onderdelen van) de opgave verhuureenheden in hoofdstuk 2.1 deel uit van het onderzoeksobject van accountants. Daarom zijn aan het model twee totaaloverzichten toegevoegd (hoofdstukken 2.1 A en 2.1 B-D) waarin deze gerapporteerde worden weergegeven.