Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2018 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarverslag en dVi) van corporaties over 2018 moeten controleren.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert jaarlijks een geactualiseerd accountantsprotocol in samenspraak met Aedes en andere belanghebbenden. De publicatiedatum is dit jaar een maand eerder dan afgelopen jaar.


Download 'Accountantsprotocol dVi 2018'


Bron: Publicatie Accountantsprotocol dVi 2018