WOZ-bezitstabel valideren:
Inloggen met eHerkenning:

Xbrl--bestand importeren in het portaal:Navigeren in het portaal voor de dVi2018:
Controleren van gegevens:

Indienen dVi2018 en bijlagen: