Wet- en regelgeving

Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2018
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Do, 31 Jan, 2019 at 5:44 PM
RJ-Uiting 2019-1: Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting
In de RJ-Uiting 2019-1 ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ stelt de RJ wijzigingen voor met betrekking tot de gescheiden verant...
Wo, 16 Jan, 2019 at 2:24 PM
MG 2019-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2019 en per 1 juli 2019. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huur...
Do, 31 Jan, 2019 at 9:21 AM
Woningwet 2018
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de ministeriële regeling in werking getreden. De Wonin...
Di, 30 Okt, 2018 at 1:51 PM
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)
In het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 zijn de spelregels voor woningcorporaties uitgewerkt. Het BTiV is een nadere invulling v...
Wo, 31 Okt, 2018 at 11:29 AM
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015
Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015 wordt uitwerking gegeven aan de Woningwet en het BTIV. De uitwerking in deze regeli...
Di, 30 Okt, 2018 at 2:32 PM
MG-circulaire 2018-02: Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2019
Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2019. De circulaire geeft ook...
Wo, 7 Nov, 2018 at 10:42 AM
MG 2018-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huur...
Di, 30 Okt, 2018 at 3:14 PM
MG-circulaire 2017-02: Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018
Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018. Geeft tevens informatie...
Di, 30 Okt, 2018 at 3:28 PM
MG 2017-01 'Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018'
In deze circulaire is het huurprijsbeleid opgenomen voor 2017, deels met ingang van 1 januari 2017 en deels met ingang van 1 juli 2017, tot en met 30 juni 2...
Di, 30 Okt, 2018 at 3:42 PM