Wet- en regelgeving

Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2021
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Wo, 1 Dec, 2021 at 3:51 PM
MG 2021-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2021 en tot en met 30 juni 2022, inclusief: de huurbevriezing per 1 juli 2021 in de sociale h...
Wo, 6 Okt, 2021 at 9:59 AM
MG-circulaire 2020-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2020 en per 1 juli 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huur...
Wo, 25 Nov, 2020 at 12:38 PM
MG-circulaire 2020-02: Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2021
Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2021. De circulaire geeft oo...
Do, 3 Dec, 2020 at 12:02 PM
Woningwet
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de ministeriële regeling in werking getreden. De Wonin...
Wo, 6 Okt, 2021 at 10:01 AM
Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2020
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Do, 12 Nov, 2020 at 10:10 AM
Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2019
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Wo, 11 Dec, 2019 at 5:25 PM
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) In het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 zijn de spelregels voor woningc...
Wo, 6 Okt, 2021 at 10:03 AM
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015
Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015 wordt uitwerking gegeven aan de Woningwet en het BTIV. De uitwerking in deze regeli...
Wo, 6 Okt, 2021 at 10:05 AM
Handleiding toepassen functionele indeling W&V 2018
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de win...
Wo, 11 Dec, 2019 at 5:25 PM
Verduidelijking definities voor onderhoud en beheer
De definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn verduidelijkt. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen geb...
Do, 10 Okt, 2019 at 2:06 PM
RJ-Uiting 2019-1: Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting
In de RJ-Uiting 2019-1 ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ stelt de RJ wijzigingen voor met betrekking tot de gescheiden verant...
Wo, 16 Jan, 2019 at 2:24 PM
MG 2019-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2019 en per 1 juli 2019. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huur...
Do, 31 Jan, 2019 at 9:21 AM
MG-circulaire 2018-01 'Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019'
Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huur...
Zo, 29 Sep, 2019 at 11:55 PM
MG-circulaire 2018-02 'Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2019'
Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2019. De circulaire geeft ook...
Zo, 29 Sep, 2019 at 11:55 PM
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)
In het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 zijn de spelregels voor woningcorporaties uitgewerkt. Het BTiV is een nadere invulling v...
Zo, 29 Sep, 2019 at 11:52 PM
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015
Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015 wordt uitwerking gegeven aan de Woningwet en het BTIV. De uitwerking in deze regeli...
Zo, 29 Sep, 2019 at 11:54 PM
MG-circulaire 2017-02: Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018
Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018. Geeft tevens informatie...
Di, 30 Okt, 2018 at 3:28 PM
MG 2017-01 'Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018'
In deze circulaire is het huurprijsbeleid opgenomen voor 2017, deels met ingang van 1 januari 2017 en deels met ingang van 1 juli 2017, tot en met 30 juni 2...
Di, 30 Okt, 2018 at 3:42 PM
MG-circulaire 2019-02: Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2020
Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen woningmarkt 2020 (MG 2019-...
Ma, 29 Mrt, 2021 at 9:35 AM