Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) 2015 wordt uitwerking gegeven aan de Woningwet en het BTIV.


De uitwerking in deze regeling heeft betrekking op de volgende elementen:

  • Vaststelling van opslagpercentages voor leningen aan verbindingen:
  • Nadere eisen aan de rechtsvorm en organisatie (fit and propertest);
  • Nadere regels over de verkoop van woningen en vastgoed;
  • Nadere regels voor de waardering op marktwaarde van het bezit van toegelaten instellingen:
  • Nadere regels voor de goedkeuring van niet-DAEB investeringen;
  • Nadere eisen aan de inkomenstoetsing bij de toewijzing van woningen;
  • Nadere regels voor de afbakening van het gebied waarbinnen, bij investeringen in niet DAEB-activiteiten, verliezen in de DAEB-tak kunnen worden achtergelaten;
  • Nadere regels over de voornemens ter attentie van de scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten van toegelaten instellingen;
  • De vaststelling van het percentage van de maximale huursom;
  • Het reglement financieel beheer en nadere eisen aan het beleggingsstatuut en het gebruik van derivaten.Download 'RTIV (geldend van 13-7-2022 t/m heden)'


Bron: Wet- en regelgeving woningcorporaties