Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de ministeriële regeling in werking getreden. De Woningwet bevat regels voor de gehele bedrijfsvoering van corporaties. 


Woningwet (geldend van 1-1-2024 t/m heden)


Bron: Woningwet