dVi 2020

Concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2020 (dVi 2020)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2020 opgenomen. Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en ee...
Do, 2 Jul, 2020 at 4:34 PM
Overzicht wijzigingen dVi 2020 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2020 ten opzichte van dVi 2019 opgenomen.  
Ma, 6 Jul, 2020 at 11:19 AM
Accountantsprotocol dVi 2020
Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2020 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarversl...
Wo, 7 Okt, 2020 at 4:13 PM