In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2020 ten opzichte van dVi 2019 opgenomen.