In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2020 ten opzichte van dVi 2019 opgenomen. 

De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Verantwoording inzake de Aedes benchmark-uitvraag is facultatief en maakt derhalve geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording (publicatie in RTIV).