Vanwege eerdere openstelling van het SBR-wonen portaal voor dVi2020 verwacht SBR-wonen dat het gebruik van een ondersteunende Excel-hulpsheet in beginsel niet nodig is. Momenteel worden de rapportages handmatig ingevoerd in een portaal, met mogelijkheid tot partieel importeren. 


Om corporaties en softwareleveranciers de mogelijkheid te bieden (en te blijven stimuleren) deze handmatige stap over te slaan en gewenste stappen te zetten richting system-to-system aanlevering, worden alle gegevens idealiter direct(er) vanuit bronsystemen, zonder tussenkomst van (Excel) hulpsheets, ingevuld. 

 

Omdat enkele corporaties recent kenbaar hebben gemaakt dat zij in de voorbereidingsfase (gedurende totstandkoming van de jaarrekening) niet volledig hebben geanticipeerd op de dVi-rapportage, faciliteert SBR-wonen desalniettemin in deze hulpsheet voor dVi2020. De hulpsheet is enkel bedoeld als tijdelijke ondersteuning en betreft geen controlesheet, derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit bestand.