dVi 2019

Concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2019 (dVi 2019)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2019 opgenomen. Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en ee...
Wo, 17 Jul, 2019 at 9:46 AM
Overzicht wijzigingen dVi 2019 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2019 ten opzichte van dVi 2018 opgenomen.  
Wo, 17 Jul, 2019 at 9:54 AM
Accountantsprotocol dVi 2019
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2019. In het protocol stelt de Aw eisen aan de we...
Do, 10 Okt, 2019 at 1:55 PM