dVi 2019

Definitief gegevensmodel dVi2019 (gepubliceerd in de Staatscourant)
Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2019 is 20 februari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en in...
Do, 20 Feb, 2020 at 12:51 PM
Concept gegevensmodel voor de verantwoordingsinformatie 2019 (dVi 2019)
In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2019 opgenomen. Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en ee...
Do, 19 Dec, 2019 at 1:16 PM
Overzicht wijzigingen dVi 2019 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dVi 2019 ten opzichte van dVi 2018 opgenomen.  
Wo, 17 Jul, 2019 at 9:54 AM
Accountantsprotocol dVi 2019
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2019. In het protocol stelt de Aw eisen aan de we...
Do, 10 Okt, 2019 at 1:55 PM
Hulpsheet gegevensmodel dVi2019
Deze hulpsheet kunt u gebruiken ter voorbereiding op het invoeren van de dVi2019 gegevens in het portaal
Ma, 9 Mrt, 2020 at 1:18 PM
Sjabloon WOZ-bezitstabel
Als u de gegevens voor de .csv-bezitstabel al heeft staan in een .csv-bestand, dan kunt u voor de controle van de gegevens het sjabloon van de WOZ-bezitstab...
Do, 2 Apr, 2020 at 9:46 AM