Overige

Veelgestelde vragen aan de Aw
Regelmatig behandelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een vraag die zij heeft ontvangen. Bron: Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties
Wo, 6 Okt, 2021 at 10:28 AM
Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW
De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op ...
Wo, 14 Nov, 2018 at 1:58 PM
Open data
De ILT/Aw publiceert data van de verplichte verantwoordingsinformatie en prognose-informatie op www.data.overheid.nl   Dit doet zij in het kader van het be...
Wo, 6 Okt, 2021 at 10:29 AM