Overige

Toegankelijkheid website SBR-wonen
Hier treft u het onderzoeksrapport aan met bevindingen over de toegankelijkheid website van SBR-wonen.
Do, 20 Okt, 2022 om 12:02 PM
Nieuw convenant voor betere informatie-uitwisseling
Met zoveel mogelijk organisaties op dezelfde snelle en geautomatiseerde wijze informatie uitwisselen. Dat bespaart tijd én geld. Daarom sloten de Autoriteit...
Ma, 26 Sep, 2022 om 3:00 PM
Veelgestelde vragen aan de Aw
Regelmatig behandelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een vraag die zij heeft ontvangen. Bron: Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties
Wo, 6 Okt, 2021 om 10:28 AM
Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW
De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op ...
Wo, 14 Nov, 2018 om 1:58 PM
Open data
De ILT/Aw publiceert data van de verplichte verantwoordingsinformatie en prognose-informatie op www.data.overheid.nl   Dit doet zij in het kader van het be...
Wo, 6 Okt, 2021 om 10:29 AM