Overige

Vraag van de week (ILT/Aw)
Hier worden wekelijks de bij het Meld- en informatiecentrum (MIC) binnengekomen vragen op het gebied van woningcorporaties behandeld. Download 'Vra...
Wo, 31 Okt, 2018 at 11:39 AM
Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW
De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op ...
Wo, 14 Nov, 2018 at 1:58 PM
Open data
De ILT/Aw publiceert data van de verplichte verantwoordingsinformatie en prognose-informatie op data.overheid.nl. Dit doet zij in het kader van het beschik...
Wo, 11 Sep, 2019 at 10:04 AM