De ILT/Aw publiceert data van de verplichte verantwoordingsinformatie en prognose-informatie op data.overheid.nl.

Dit doet zij in het kader van het beschikbaar stellen van informatie (Open Data) om de transparantie in de corporatiesector te stimuleren. Het gaat om informatie over de samenstelling van het vastgoed, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht voor zover het principe ‘openbaar tenzij’ dit toelaat. Medio december 2019 maakt de ILT/Aw de gegevens uit de dVi 2018 openbaar. De planning is dat in juli 2020 de gegevens dPi 2019 worden gepubliceerd.