dVi 2022

Definitief gegevensmodel dVi 2022 en overzicht wijzigingen dVi2022
In de bijlage is het definitieve gegevensmodel de Verantwoordingsinformatie 2022 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2022 valt uiteen in de wetteli...
Ma, 31 Okt, 2022 at 4:10 PM
Accountantsprotocol dVi 2022
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) steunt bij het uitvoeren van de toezichtstaken op de controlewerkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. He...
Ma, 26 Sep, 2022 at 9:54 AM
Inhoudelijke handleiding dVi2022 & WOZ-bezitstabel
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden de...
Do, 26 Jan, 2023 at 9:26 AM