dVi 2022

Definitief gegevensmodel dVi 2022 en overzicht wijzigingen dVi2022
In de bijlage is het definitieve gegevensmodel de Verantwoordingsinformatie 2022 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2022 valt uiteen in de wetteli...
Do, 15 Sep, 2022 at 4:57 PM
Accountantsprotocol dVi 2022
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) steunt bij het uitvoeren van de toezichtstaken op de controlewerkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. He...
Ma, 26 Sep, 2022 at 9:54 AM