dVi 2021

Concept gegevensmodel dVi 2021
In de bijlage is het concept gegevensmodel de Verantwoordingsinformatie 2021 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2021 valt uiteen in de wettelijke ...
Ma, 19 Jul, 2021 at 9:46 AM
Overzicht wijzigingen dVi 2021
Dit overzicht geeft alle wijzigingen (per hoofdstuk) in de wettelijke uitvraag van dVi 2021 ten opzichte van dVi 2020 weer.
Ma, 19 Jul, 2021 at 9:20 AM
Concept gegevensmodel Abm 2021
In de bijlage is het concept gegevensmodel Aedes-benchmark 2021 (Abm) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2021 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvr...
Ma, 19 Jul, 2021 at 9:45 AM