Uitgangspunten en parameters

Leidraad economische parameters dPi 2020
Net als vorige jaren hebben WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2020. Deze geldt voor d...
Do, 20 Aug, 2020 at 2:16 PM
Brief bijdrageheffing Aw 2020
Alle corporaties hebben een brief ontvangen over de bijdrageheffing Aw 2020. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoritei...
Ma, 19 Okt, 2020 at 12:41 PM
Financieel kader Aw/WSW
Aw en WSW publiceren het financieel kader met ratio’s en grenswaarden. In een bestuurlijke brief geven zij toelichting op de achtergrond en totstandkoming ...
Wo, 29 Apr, 2020 at 11:34 AM
Gezamenlijke leidraad economische parameters dPi 2019
Evenals vorig jaar hebben WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) gezamenlijk een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2019 die geldt voor...
Vr, 16 Aug, 2019 at 5:09 PM
Saneringsheffing dPi 2019
Corporaties hoeven in 2019 geen bijdrage in het saneringsfonds te storten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de heffing voor d...
Wo, 9 Okt, 2019 at 12:55 PM
Brief bijdrageheffing Aw 2019
Alle corporaties hebben een brief ontvangen over de bijdrageheffing Aw 2019. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoritei...
Do, 10 Okt, 2019 at 1:29 PM
Rijksbegroting 2020: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties
Het kabinet presenteerde dinsdag 17 september 2019 de Rijksbegroting voor 2020. In onderstaande link vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen voor...
Do, 26 Sep, 2019 at 12:11 PM