De leidraad economische parameters ten behoeve van dPi2023 is door Aw gepubliceerd.
 

Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Woningcorporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de begroting en de dPi2023 (die gebaseerd is op de vastgestelde begroting) met de prognose voor de jaren 2024-2028.