dPi

Gegevensmodel dPi 2019 (concept)
In het concept gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een reductie in de uitvraag van gegevens. Uitgangspunten waren: het verder beperken van d...
Ma, 11 Mrt, 2019 at 10:31 AM
Overzicht wijzigingen dPi 2019 (per hoofdstuk)
In deze bijlage zijn alle wijzigingen (inclusief delen van de uitvraag die vervallen) van dPi 2019 ten opzichte van dPi 2018 opgenomen. 
Ma, 25 Mrt, 2019 at 10:14 AM
Veranderingen en aandachtspunten dPi 2018
Voor het invullen van de dPi 2018 wordt gebruik gemaakt van een nieuw portaal. In dit document wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste veranderingen ten ...
Vr, 9 Nov, 2018 at 6:50 AM
Inhoudelijke handleiding dPi 2018
De inhoudelijke toelichting gaat in op de belangrijkste onderdelen van de dPi 2018 en de wijzigingen in de gegevensuitvraag ten opzichte van voorgaand jaar.
Vr, 9 Nov, 2018 at 6:44 AM
Handleiding Werking Portaal dPi 2018
In deze handleiding werking van portaal van SBR-wonen voor dPi 2018 leggen we stapsgewijs uit hoe het portaal werkt. Het gaat om de volgende stappen: - alg...
Ma, 12 Nov, 2018 at 4:14 PM
Instructiefilmpjes
* Inloggen eHerkenning:  * Invullen gegevens: * Navigatie in het portaal: * Errors en warnings: * Overzichtspagina, bij...
Do, 8 Nov, 2018 at 3:55 PM
Bestuursverklaring dPi 2018 (uploaden als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij...
Do, 1 Nov, 2018 at 11:59 AM
Overzicht validaties en meldingsteksten
In bijgaand Excel-bestand is een overzicht opgenomen met alle validaties en meldingsteksten die in het portaal kunnen voorkomen. Daarbij is er extra uitleg ...
Ma, 26 Nov, 2018 at 10:05 AM
Gegevensmodel dPi 2018 (aug 2018)
Het gegevensmodel dPi 2018 kan gebruikt worden ter voorbereiding voor het invullen in het portaal.
Di, 30 Okt, 2018 at 4:29 PM
Gegevensdefinities
Met gegevensdefinities wil SBR-wonen de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie in de gegevensopvraag dPi en dVi verder verbeteren en het proces va...
Di, 13 Nov, 2018 at 3:21 PM
Hulpsheet model dPi 2018 (incl. formules)
Deze hulpsheet is bedoeld om u te ondersteunen bij het oplossen van warnings en errors.
Do, 29 Nov, 2018 at 11:15 AM