Op grond van de woningwet (art. 44a) moet het databestand van de dPi2023 en alle opgevraagde bijlagen vóór 15 december 2023 zijn aangeleverd bij de uitvragende partijen. De dPi2023 dient u samen met de door uw toezichthoudend orgaan goedgekeurde meerjarenbegroting in.