De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2023 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2023. De reacties op de alfa versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2023.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2023 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.