Nee, per boekjaar 2021 wordt geen gebruik meer gemaakt van ruisfactoren. Sinds het begin van de Aedes-benchmark is voor de onderlinge vergelijkbaarheid gebruik gemaakt van ruisfactoren. Het aantal beschikbare en gebruikte ruisfactoren is de laatste jaren sterk afgebouwd. Dit kon doordat de verslaggevingsregels voor beter vergelijkbare basisinformatie zorgden. Dit jaar is de methodiek van ruisfactoren afgeschaft en is de laatste stap gezet naar een Aedes-benchmark die volledig is gebaseerd op de basisadministratie en aansluit bij de dVi.