Alleen de directe kosten die toegewezen worden aan de vastgoedexploitatie moeten in de beleidswaarde worden opgenomen. Als de kosten van de projectleiders kunnen worden toegewezen aan nieuwbouwprojecten, hoeven deze dus niet te worden meegenomen in de beleidswaarde.