De bèta versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2021 is aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze bèta versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer.  

Tot en met 28 oktober 2021 kan gereageerd worden op deze bèta-versie via de Servicedesk van SBR-wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bèta versie.