Het memo onderhoud en beheer opgenomen in RTIV geeft kaders voor verantwoording van onderhouds- en beheerkosten. Naar aanleiding van enkele praktijkvoorbeelden willen Aw en WSW nog uw aandacht vragen om de clustermogelijkheid binnen het geldende kader niet mee te nemen in de bepaling van de onderhoudsnorm voor de beleidswaarde. 

 

De clustermogelijkheid die er bestaat in de verantwoording om projecten in de kas en winst- en verliesrekening als investering te kwalificeren kan niet in de onderhoudsnorm van de beleidswaarde worden gehanteerd. De onderhoudsnorm in de beleidswaarde wordt afgeleid van een 10 tot 15 jarige onderhoudsbegroting met daarin de maatregelen die voor instandhouding van belang zijn. Deze norm zou te optimistisch zijn als de instandhoudingsmaatregelen vanwege de mogelijkheid van ‘clusteren’ niet worden meegenomen bij het bepalen van de onderhoudsnorm. Dit maakt dat het niet de bedoeling is om de definitie van ingrijpende verbouwing toe te passen in de onderhoudsnorm van de beleidswaarde. Het concept van een eeuwig durende exploitatie (bezit kan op basis van de onderhoudskasstroom in de huidige hoedanigheid in stand worden gehouden) komt anders onder druk.