De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2021 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2021. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2021.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2021 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.