Het gegevensmodel dPi2021 is op maandag 15 maart 2021 door Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie.
 

Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2021 ten opzichte van de dPi2020.