Activiteiten aanmerken als ‘ingrijpende verbouwing’ is niet per se ‘verplicht’, zolang minimaal maar de onderdelen als verbetering worden aangemerkt die in de algemene definitie worden gehanteerd (pagina 2 van de gepubliceerde notitie). Uitgaven voor verduurzaming moeten bijvoorbeeld wel als verbetering worden aangemerkt (omdat dit een functionele verbetering is), maar als in dat project ook reguliere uitgaven zijn opgenomen, kan dat deel als regulier (mutatie)onderhoud worden verantwoord.