De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2020. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2020.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2020 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.