• alles activeren, ook als daarvoor door gebrek aan wetenschap in het voorgaande jaar geen aftrek in de marktwaarde/beleidswaarde is toegepast; 
  • alles activeren, indien in het voorgaande jaar enige bedrag aan aftrek in de marktwaarde/beleidswaarde is toegepast; of 
  • activeren tot ten hoogste het bedrag waarvoor in het voorgaande jaar aftrek in de marktwaarde/beleidswaarde is toegepast.

Het is van belang om tijdens de ingreep de gehele situatie tegen het licht te houden. 

Daarbij kan kennis worden genomen van de notitie onderhoud en beheer. Op basis daarvan kan een standpunt genomen worden of de ingreep volledig of gedeeltelijk als investering kwalificeert.  

Als gevolg hiervan kan dit effect hebben op de lange termijn onderhoud van het vastgoed en dus ook op de beleidswaarde. Dit effect dient te worden betrokken bij de beleidswaardebepaling.