Dakisolatie kan een verbetering zijn en is vaak onderdeel van een grootschalige ingreep (dakvervanging). In de praktijk komt het vaak voor dat bij een dergelijke ingreep de rest van de woning ook wordt geïsoleerd. 

Een project (in dit geval dakisolatie) kan onder één van de volgende drie categorieën vallen: onderhoud, verbetering (investering) of combi.

De casus heeft betrekking op een combi van onderhoud en verbetering. In dit geval dient eerst vastgesteld te worden of er sprake is van een ingrijpende verbetering. Zo ja, dan dient deze geheel geactiveerd te worden mits deze aan minimaal 3 van de 4 criteria voldoen (zie hiervoor de toelichting van de gewijzigde definities omtrent onderhoud en beheer). Zo niet, dan dient deze gesplitst te worden in een deel onderhoud (in casu dakvervanging) en een deel verbetering (in casu isolatie), waarbij verbetering geactiveerd (arbeid + materiaal) dient te worden.