In beginsel zou een corporatie aan alle 4 de voorwaarden moeten voldoen. Hierbij is gekozen voor minimaal 3 van de 4 aangezien er uitzonderingen mogelijk zijn zoals:

- Warmtenet aansluiting vindt later plaats, waardoor de corporatie nog niet de installaties heeft kunnen aanpakken.

- Badkamers zijn recent vervangen.

Mocht een corporatie niet aan minimaal 3 criteria voldoen, dan zullen de uitgaven gesplitst moeten worden naar onderhoud en verbetering zoals ook staat vermeld in de notitie van de nieuwe definities.