Binnen de definities maakt de verhuurderheffing onderdeel uit van de beleidswaarde en zit deze reeds in de marktwaarde verwerkt. In de methodiek gaan wij ervan uit dat deze op een juiste wijze in de software wordt vertaald. In het handboek marktwaardering wordt deze passage verduidelijkt.