Het is de corporatie toegestaan om een vergelijkbare methodiek met de conditiescores toe te passen. De corporatie zal in dat geval moeten beschrijven in hoeverre haar eigen systematiek overeenkomt, danwel afwijkt van de methodiek van de conditiescores.