Corporaties zullen enige vrijheid willen hebben om zelf een methodiek op te stellen. Derhalve is er geen voorgeschreven standaard welke door alle corporaties gehanteerd kan worden. Wel geldt dat de toerekeningsmethodiek gedocumenteerd moet zijn en dat er door de tijd heen sprake moet zijn van een bestendige gedragslijn, waarbij niet zonder gegronde redenen wordt afgeweken van een eenmaal gekozen toerekeningsmethodiek.