De beheerkosten worden opgesplitst in administratief beheer en technisch beheer. De kosten voor technisch beheer kunnen in de beleidswaarde en in de verantwoording vervolgens onder de noemer “Lasten onderhoudsactiviteiten” worden verantwoord. Wel geldt dat in de onderhoudskosten nog steeds een toerekening naar directe en indirecte kosten wordt gevraagd.