Nee. Om aansluiting te verkrijgen met definities in het waarderingshandboek, mogen de kosten ten aanzien van de administratieve verplichtingen en verslagleggingskosten die met die organisatie gepaard gaan zoals jaarrekening, control- en accountantskosten en taxatiekosten niet toegerekend worden aan de ‘beheerkosten’, maar dienen deze in beginsel te worden toegerekend aan de ‘Overige organisatiekosten’.