De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi 2020 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi 2020. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2020.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2020 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.