De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2020 is 3 mei aangeboden aan de Centrum voor Standaarden. Deze beta versie is hier te downloaden of te bekijken via de taxonomie viewer. Softwareleveranciers kunnen tot 11 mei reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.