Op 11 augustus 2020 is het definitieve gegevensmodel voor de dPi2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.


Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. Ketenpartijen Aw, WSW, Aedes en het ministerie van BZK realiseerden in samenspraak met de Expertgroep wederom een verminderde uitvraag van gegevens. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het concept gegevensmodel dPi2020 ten opzichte van de dPi2019.