De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi 2019 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi 2019. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2019.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2019 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.