De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2019 is 28 juni aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de kennisbank van SBR-wonen (zie bijlage). Softwareleveranciers kunnen tot en met 26 juli reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.