De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dVi 2018 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dVi 2018. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2018.

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.