Tijdens de bijeenkomsten merken we dat sommige corporaties nog niet over eHerkenning beschikken. eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) heeft u absoluut nodig om in te kunnen loggen in het portaal van SBR-wonen.


Omdat u op 14 december de dPi2018 moet aanleveren en de aanvraag enige tijd kost, verzoeken we u zo snel mogelijk een eHerkenningsmiddel en/of machtiging aan te vragen. Op onze website vindt u de nodige informatie hiervoor.


Op dit moment ondervinden enkele corporaties problemen met eHerkenning via KPN. KPN is hiervan op de hoogte en verzoekt corporaties die bij het inloggen hinder ondervinden, contact met hen op te nemen.