De werkwijze en het proces zijn grotendeels hetzelfde.
Bij de invoer van getallen maakt u geen gebruik meer van duizendtallen (‘k’). In het nieuwe portaal vult u de waarden volledig in, zonder afronding.