Het eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Als iemand anders binnen uw corporatie ook wil inloggen met eHerkenning, moet hij een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben.