dPi 2022

Gegevensmodel dPi 2022
Het gegevensmodel dPi2022 is op dinsdag 1 maart 2022 door Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit gegevensmodel is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Het gege...
Di, 8 Mrt, 2022 at 12:52 PM
Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022
De komende tijd stellen corporaties hun meerjarenbegroting en dPi 2022 op. De Autoriteit Woningcorporatie (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)...
Ma, 26 Sep, 2022 at 3:03 PM